لیست مشاغل مورد نیاز کانادا برای مهاجرت کاری

 

مشاغل مورد نیاز کانادا در سالهای آینده و آینده آنها و میزان عرضه تقاضای آنها.

 

بازارکار تکنسین های ژئوماتیک و هواشناسی در کانادا

 

شرایط مورد نیاز:

داشتن دیپلم

گذراندن دوره های دو تا سه سال کالج در رشته های کارتوگرافی فوتوگرافی نقشه برداری هوایی سنجش از دور ژیوماتیک و سایر رشته های مرتبط .

میانگین دستمزد ساعتی : 34 دلار

وضعیت عرضه و تقاضای مشاغل مورد نیاز کانادا در ده سال آینده :

تعداد مشاغل جدید در ده سال آینده :17100

تعداد افراد جویای این شغل : 38400

 

مشاغل مورد نیاز کانادا

مشاغل مورد نیاز کانادا

 

بازار کار آرایشگران در کانادا

شرایط مورد نیاز:

مدرک دیپلم

گذراندن دوره های دو تا سه ساله کارآموزی یا داشتن مدرک کالج در رشته آرایش مو

مدرک کالج در رشته آرایش مو

در صورت داشتن سابقه کاری مناسب ممکن است نیاز به ارائه مدارک تحصیلی و کارآموزی نباشد.

اخذ گواهینامه کسب وکار برای آرایشگران استانهای نوا اسکوشیا و..الزامی است.

میانگین دستمزد ساعتی 15 دلار

وضعیت عرضه و تقاضای شغل در ده سال آینده

تعداد مشاغل جدید در ده سال آینده: 25900

تعداد افراد جویای این شغل :30500

بازار کار دستیاران دندانپزشکی در کانادا

شرایط مورد نیاز:

گذراندن دوره 8 ماهه تا یکساله کالج یا سایر دوره ها در زمینه دستیاری دندانپزشکی و یا مدرک دیپلم به همراه کارآموزی مورد نیاز است.

اخذ مجوزهای استانی برای انجام کارهای داخل دهانی الزامی است.دراستان کبک دستیاران دندانپزشکی مسئول انجام این وظایف نیستند.

میانگین دستمزد ساعتی 23 دلار

وضعیت عرضه و تقاضای شغل درده سال آینده:

تعداد مشاغل جدید در ده سال آینده : 11100

تعداد افراد جویای این شغل :13700

بازار کار مشاورین کسب و کار در کانادا

شرایط مورد نیاز

مدرک لیسانس یا دیپلمای کالج در رشته مدیریت کسب وکار بازرگانی یا سایر رشته های مرتبط

مدرک کارشناسی ارشد در رشته مدیریت کسب وکار ممکن است مورد نیاز باشد.

اخذ مجوزهای مربوطه از انجمن مشاورین مدیریت استانها ممکن است مورد نیاز باشد.

میانگین دستمزد ساعتی 36 دلار

وضعیت عرضه و تقاضای شغل در ده سال آینده :

تعداد مشاغل جدید در ده سال آینده :59400

تعداد افراد جویای این شغل :58700

 

مشاغل مورد نیاز کانادا

مشاغل مورد نیاز کانادا

 

بازار کار اساتید و مدرسین دانشگاه در کانادا

شرایط مورد نیاز

مدرک دکترا در حوزه تخصص مورد نظر برای اساتید

مدرک کارشناسی ارشد در حوزه تخصص مورد نظر برای مدرسین

میانگین دستمزد ساعتی 46 دلار

وضعیت عرضه و تقاضای مشاغل مورد نیاز در کانادا در ده سال آینده:

تعداد مشاغل جدید در ده سال آینده:24000

تعداد افراد جویای این شغل :24100

بازار کار تکنسین های آزمایشگاه پزشکی در کانادا

شرایط مورد نیاز

گذراندن دوره دو یا سه ساله کالج در رشته فناوری آزمایشگاه پزشکی و گذراندن دوره کارآموزی

اخذ مجوزهای استانی و فدرال مورد نیاز از انجمن علوم آزمایشگاهی پزشکی

میانگین دستمزد ساعتی 34 دلار

وضعیت عرضه و تقاضای شغل در ده سال آینده:

تعداد مشاغل جدید در ده سال آینده 20400

تعداد افراد جویای این شغل 20400

بازار کار تکسین های رادیولوژی در کانادا

شرایط مورد نیاز

سایر عناوین شغلی

تکنولوژیست پزشک هسته ای

تکنولوژی پرتو پزشکی

رادیوتراپیست

شرایط استخداد

گذراندن دوره های دو تا سه سال کالج بیمارستانی یا سایر دوره های مرتبط و مورد تایید کانادا یا مدرک لیسانس در رشته های مرتبط و گذراندن دوره کارآموزی

اخذ مجوزهای استانی مورد نیاز از انجمن تکنولوژیست های پرتوپزشکی

میانگین دستمزد ساعتی 33 دلار

 

مشاغل مورد نیاز کانادا

مشاغل مورد نیاز کانادا

 

 

بازار کار مشاوران مسافرتی در کانادا

شرایط مورد نیاز

مدرک دیپلمای کالج (معادل کاردانی ) در رشته گردشگری معمولا مورد نیاز است.

دریافت گواهینامه از موسسه مشاوران سفر کانادا ممکن است مورد نیاز باشد.

میانگین دستمزد ساعتی 17.5 دلار

وضعیت عرضه و تقتضای شغل در ده سال آینده :

تعداد مشاغل جدید در ده سال آینده 1000

تعداد افراد جویای این شغل 200

بازار کار مهندسین پزشکی در کانادا

شرایط مورد نیاز

مدرک کارشناسی در رشته مهندسی پزشکی

مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در رشته های مهندسی مرتبط ممکن است مورد نیاز باشد.

اخذ مجوزهای استانی از انجمن مهندسین برای کار به عنوان مهندس حرفه ای

میانگین دستمزد ساعتی 39 دلار

بازار کار طراحان داخلی در کانادا

شرایط مورد نیاز

مدرک دانشگاهی یا دیپلمای کالج در رشته طراحی داخلی معمولا مورد نیاز است .

گذراندن آزمون شورای ملی طراحی داخلی پس از 6 سال تحصیل و کار در صورت نیاز

اخذ مجوزهای استانی از سازمانهای تنظیم مقررات

میانگین دستمزد ساعتی 21 دلار

وضعیت عرضه و تقاضای شغل در ده سال آینده

تعداد مشاغل جدید در ده سال آینده 12500

تعداد افراد جویای این شغل 11900

 

مشاغل مورد نیاز کانادا

مشاغل مورد نیاز کانادا

 

 

بازار کار معلمین دبستان و مهدکودک در کانادا

شرایط مورد نیاز

مدرک لیسانس رشته آموزش

مدرک لیسانس پرورش کودکان ممکن است مورد نیاز باشد.

اخذ گواهی تدریس استانی

عضویت در انجمن های استانی یا فدرال معلمین معمولا مورد نیاز است.

میانگین دستمزد ساعتی 37 دلار

وضعیت عرضه و تقاضای شغل در ده سال آینده

تعداد مشاغل جدید در ده سال آینده 97900

تعداد افراد جویای این شغل 108300

بازار کار آتش نشانان در کانادا

شرایط مورد نیاز

مدرک پایان تحصیلات مقطع متوسطه

گذراندن دوره های کالج در رشته های مرتبط ممکن است مورد نیاز باشد.

دوره های کارآموزی آتش نشانی و فوریت های پزشکی ارائه خواهد شد.

سابقه کار به عنوان آتش نشانی داوطلب امتیاز محسوب میشود.

میانگین دستمزد ساعتی 40 دلار

وضعیت عرضه و تقاضای شغل در ده سال آینده

تعداد مشاغل جدید در ده سال آینده 12100

تعداد افراد جویای این شغل 12100

بازار کار دامپزشکان در کانادا

شرایط مورد نیاز

دوسال تحصیلات دانشگاهی پیش دامپزشکی یا تکمیل دوره کالج در رشته علوم بهداشت

مدرک دانشگاهی 4 تا 5 ساله دامپزشکی

گذراندن آزمونهای ملی مربوطه

اخذ مجوزهای استانی

میانگین دستمزد سالانه 85000 دلار

وضعیت عرضه و تقاضای شغل در ده سال آینده

تعداد مشاغل جدید در ده سال آینده 3600

تعداد افراد جویای این شغل 3900

 

 

مشاغل مورد نیاز کانادا

مشاغل مورد نیاز کانادا

 

 

بازار کار مهندسین صنایع در کانادا

شرایط مورد نیاز

سایر عناوین شغلی

مهندس ساخت و تولید

مهندس کنترل کیفیت

مهندسی ایمنی

شرایط استخدام

مدرک لیسانس در رشته مهندسی صنایع و یا رشته های مرتبط

مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری در رشته های مرتبط ممکن اسن مورد نیاز باشد

اخذ مجوزهای لازم از انجمن مهندسین استانها برای کار بعنوان مهندس حرفه ای

برای اخذ پروانه مهندسی:فارغ التحصیلی از موسسات آموزشی معتبر 3 یا 4 سال سابقه کار تحت نظارت و گذارندن آزمونهای مربوطه

میانگین دستمزد ساعتی 36 دلار

وضعیت عرضه و تقاضای شغل در ده سال آینده

تعداد مشاغل جدید در ده سال آینده 5000

تعداد افراد جویای این شغل 6600

 

برا کسب اطلاع از شرایط کار در اوکراین و سایر کشورها با مشاورین ما در تماس باشید.

 

 

 

تماس با ما

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.